Stěhování zahrady na Novinkách.cz

Reportáž a video z náročného stěhování zahrady naší firmou do centra Prahy najdete na serveru novinky.cz

Všeobecné obchodní podmínky:
Obchodní podmínky, kterými se řídíme při realizaci zakázky

  • První konzultace na místě zdarma. Další konzultace 750,- Kč za každou započatou hodinu. Při realizaci zakázky konzultace zdarma. Poplatek bude na místě uhrazen a po realizaci odečten z celkové platby.
  • Vypracování studie stojí od 3 000,0 Kč, dle rozsahu. Cena projektové dokumentace je sjednána dohodou na základě vypracované studie. V případě realizace zakázky naší společností se nevypracovává kompletní projektová dokumentace, ale pouze osazovací plán, který se zákazníkovi neúčtuje.
  • Při podpisu smlouvy o dílo složí zákazník zálohu, jejíž výše se odvíjí od rozsahu zakázky (30-50%), ostatní podmínky jsou detailně upraveny a ošetřeny smlouvou o dílo.
  • Zákazník si může navíc kontrolovat kvalitu a profesionalitu provedení zajištěním vlastního stavebního dozoru. Po dokončení díla probíhá předávací řízení, kterého se účastní obě strany, případně i stavební dozor, a toto je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Od tohoto okamžiku počíná běžet i záruční lhůta. Součástí předávacího protokolu je obvykle konečná faktura.
česká verze stránekEnglishDeutsch
  Webdesign: Vikadesign 2006