Okno do zahrady
Hledat v odpovědích:

Tříděné odpovědi:

Okrasné dřeviny
O.:577 Akt.:24.4.2009
Ovocné dřeviny
O.:359 Akt.:25.4.2009
Balkony, terasy...
O.:244 Akt.:25.4.2009
Trávníky
O.:200 Akt.:25.4.2009
Zahradní architektura
O.:219 Akt.:16.2.2009
Zahradní technologie
O.:151 Akt.:2.3.2009
Voda v zahradě
O.:61 Akt.:24.4.2009
Střešní zahrady
O.:11 Akt.:16.2.2009
Pokojové rostliny
O.:662 Akt.:25.4.2009
Řez dřevin
O.:193 Akt.:25.4.2009
Trvalky, byliny...
O.:139 Akt.:25.4.2009
Cibuloviny a hlíz. rostliny
O.:111 Akt.:2.3.2009
Jehličnany
O.:355 Akt.:25.4.2009
Ostatní
O.:30 Akt.:12.2.2009

Cvrčkova střelecká škola - sportovní střelba mládeže


Terra Cottem - půdní kondicionér


VIKAdesign - webdesign a reklama kvalitně

Zakládáme trávník

Těžko si dovedeme představit zahradu bez trávníku. Je to její přirozená součást. Aby však splňoval svou úlohu, musíme mu věnovat od začátku správnou péči a pozornost. Jak na to, nám dnes poradí zahradní architektka Martina Hájková.

Když se řekne trávník...

Ukázka trávníku u rodinného domuCo je to vlastně trávník? Trávník je zpravidla umělé společenstvo rostlin stejnoměrně pokrývající půdu. Převažují v něm typy trav, které bohatě odnožují, intenzivně prokořeňují vegetační vrstvu půdy a vytvářejí hustý, pevný a pružný travní drn. Jak uvádí jeden z největších odborníků na trávníky Jan Ondřej: "Travnaté plochy jsou hned po vodních plochách druhým nejsvětlejším prvkem zahrady. Netvoří stíny, ale umožňují, aby se na nich stíny vytvářely jako na promítacím plátně. Pokud přirovnáme zahradu k bytovému interiéru, pak trávník na zahradě hraje podobnou roli jako koberec v místnosti bytu, který sjednocuje prostorové prvky. Aby trávník na zahradě plnil sjednocující úlohu, má být kobercem strukturně a barevně jednotným, neutrální zelenou plochou, která spojí a dá vyniknout ostatním prvkům - stromům, keřům, květinám, jezírkům, pergolám nebo sochám. Čím je trávník uspořádanější, s jemnější strukturou, tím intenzivnější je jeho spojovací schopnost, a tím výraznější jsou ostatní prvky v prostoru zahrady." V naší zemi se za trávník považuje jakákoliv plocha, která je porostlá pouze dvouděložnými rostlinami (jetel, jitrocel, smetanka lékařská...) Pravidelným sekáním a dalšími kultivačními zásahy se pěstuje a udržuje v takovém vzhledu a stavu, aby co nejlépe plnil všechny své funkce od hygienické až po estetickou. Kvalitní trávníky však nevzniknou samy, je k tomu potřeba vynaložit hodně úsilí, práce a energie. Je to běh na dlouhou trať. O trávník se musíme průběžně starat neustále.

Jaké druhy trávníků rozlišujeme

Ukázka čerstvě položeného intenzivního trávníkuTrávníky dělíme podle četnosti sekání na intenzivní a extenzivní. Za intenzivní trávník považujeme všechny druhy trávníků, které je potřeba v průběhu vegetačního období velmi často sekat a to šestkrát až dvacetkrát za rok. Od toho se také odvíjí náročnost ošetření trávníku, který více přihnojujeme, zavlažujeme a odplevelujeme. Oproti tomu extenzivní trávníky obsahují druhy trav, které nemusíme v průběhu vegetace tak často sekat. Postačí je posekat jedenkrát až třikrát ročně. Do této skupiny řadíme trávníky lučního charakteru, např. květnaté trávníky, trávníky ovocných sadů apod.

Trávníky pěstované v našich podmínkách

U nás se pěstují nejčastěji následující typy trávníků:

  • 1. okrasné trávníky, tzv. reprezentační
  • 2. používané trávníky, tzv. rekreační
  • 3. květnaté trávníky, tzv. lučního charakteru

Trávník lučního typuV prvním případě - u okrasných trávníků se jedná o typické trávníky v reprezentačních prostorách např. na zámcích, čestných nádvořích apod. Travní koberec zde obsahuje směsi trav, které snáší velmi dobře časté sekání. Tento typ trávníků si ale klade vysoké nároky na následnou péči. Další typ trávníku - rekreační trávník většina z vás dobře zná, neboť s ním přichází do styku takřka každý den. Jedná se o trávníky zakládané u rodinných domků, v parcích nebo na rekreačních plochách jako jsou sportoviště či dětská hřiště. Posledním typem běžných trávníků jsou trávníky lučního typu neboli květnaté trávníky. Ty necháváme volně růst, aby vynikla pestrost v nich zastoupených druhů rostlin jako jsou např. kopretina, zvonek, šalvěj, hvozdík aj., které bohatě kvetou a tím zvyšují celkový dojem z tohoto typu trávníku.

Zakládáme trávník rekreačního charakteru

Možností, jak založit tento nejpreferovanější typ trávníku, se nabízí v dnešní době několik.

Rekreační trávník založený výsevem

Jedná se o nejstarší způsob založení tohoto typu trávníku. Do předem perfektně připravené a vylehčené půdy vysejeme travní osivo. Na trhu existují různé již předem připravené směsi, např. parková směs, hřišťová směs apod. Vyséváme 1 až 2 kg směsi na 100 m2 rozhozem naširoko. Nejvhodnějším obdobím pro založení takovéhoto trávníku je jaro - duben a květen a pak až podzim - září a říjen.

Drnování - moderní metoda založení rekreačního trávníku

Zakládání trávníku metodou drnováníV současnosti se stává tato metoda stále oblíbenější formou založení rekreačního trávníku. Jedná se o mnohem efektivnější způsob založení trávníku než je výsev. Metoda tzv. drnování funguje na principu položení hotového travního koberce. Drn se pokládá stejně jako v případě výsevu na perfektně připravené a zhutněné podloží.

Květnatá louka - efektní řešení travní plochy

MateřídouškaKvětnaté trávníky tzv. lučního typu jsou stále oblíbenějším trendem při řešení travních ploch na zahradách. Tyto trávníky vypadají velmi zajímavě a působí příjemně, ale jejich nevýhodou je to, že potřebujeme relativně dlouhou dobu, než dosáhneme očekávaného efektu. Plné zapojení tzv. květnaté louky trvá až dva roky od jejího založení. Výsev směsi pro založení tohoto druhu trávníku provádíme množstvím 1 - 2 g na m2.

Udržovací péče o trávník

U setého trávníku hraje velmi významnou roli zálivka, aby nedošlo k zaschnutí již vyklíčeného semínka. První seč provádíme tehdy, když nově založený trávník doroste do výšky cca 5 cm. Teprve poté začneme přihnojovat. Abychom podpořili odnožování a zamezili přischnutí trávníku, zkracujeme jej maximálně o polovinu. Zpravidla je nutné trávník dosít. U trávníků založených drnováním provádíme první seč již první týden po položení. U trávníků je pravidelné sekání velmi důležité, neboť jím podpoříme odnožování a docílíme v konečném efektu pěkného a hustého drnu. Trávník je dále potřeba pravidelně přihnojovat, na jaře a na podzim vyhrabat či prořezat - provzdušnit a po zimním období jej můžeme také uválcovat. Přihnojovat trávník doporučuji pouze do poloviny měsíce října, aby nedošlo k jeho vymrznutí.


Okno do zahrady pro vás připravuje Martina Hájková a firma Marigreen, s.r.o.

Webdesign a realizace: Vikadesign

ÚvodO autorceZahradní kalendářČlánky
Marigreen, s.r.o. - zahrada vašich snů